fbpx

DIN BUSINESS

 Oplever du stagnation og fastlåsthed i din virksomhed?

 Formår du ikke at tiltrække de kunder, du ønsker dig?

 Udebliver resultaterne, selvom du knokler og gør alt det “rigtige”?

 Drømmer du om at opleve mere flow og lethed – “working smarter not harder”?

 

 Oplever du stagnation i din virksomhed?

 

 Formår du ikke at tiltrække de kunder, du ønsker dig?

 Udebliver resultaterne selvom du knokler og gør alt det “rigtige”?

 Drømmer du om at opleve mere flow og lethed – “working smarter not harder”?

 Vil du ha mere succes, vækst og indtjening i din business?

 

 

 

Så læs med her og se, hvordan business numerologi kan hjælpe dig videre.

Med et højt vibrerende virksomhedsnavn samt indsigter i vibrationerne i din registreringsdato får du de bedste forudsætninger for at skabe mere succes, vækst og indtjening i din business.

Når dine virksomheds energier vibrerer højt, vil den begynde at tiltrække de værdier, der er vigtige for dig, fordi det nye business navn netop designes ud fra dit værdigrundlag og dine visioner for virksomheden..

Så når du ikke vil gå på kompromis med dit livsværk, dét du brænder for, så er et harmonisk numerologisk virksomhedsnavn det ultimative valg for dig.

ressourcer, der kan aflæses og indkodes i virksomhedsnavnet: 

 Indtjeningsmuligheder

 Værdigrundlag

  Kommunikationsevner

  Førstehåndsindtrykket

 Mål og visioner

 Forholdet til dine kunder og samarbejdspartnere

  Tiltrækningsmuligheder

Business numerologi

Energierne i din virksomhed har stor indflydelse på, om du oplever flow og succes, og om der er optimal sammenhæng imellem din arbejdsindsats og din bundlinje.

Numerologisk set udspringer disse vibrationer ud fra 2 afgørende parametre i din virksomhed, nemlig registreringsdatoen samt det navn, firmaet er registreret med i CVR-registret.

1. registreringsdatoen

Indsigten i og forståelsen for de temaer, der er indkodet
i registreringsdatoen
– både potentialer og udfordringer for din virksomhed.

2. virksomhedsnavnet

Den optimal sammensætning af navne med indbyrdes
harmoniske vibrationer,  der matcher og støtter op om
dine visioner og mål for virksomheden. 

Registreringsdatoen

Talenergierne i registreringsdatoen skaber grundessensen i din virksomhed – helt på samme måde som din fødselsdato gør for dig som person. Datoen fortæller om de temaer, din virksomhed har med sig – både i forhold til potentialer og udfordringer.

{

Hvis din virksomhed allerede har en registreringsdato, vil forståelsen for energierne i denne dato have stor betydning for måden, du arbejder med din virksomhed på – og dermed skabe størst muligt flow!

Ved at blive bevidst om de udfordringer og potentialer, der ligger i din virksomheds essens, får du nogle betydningsfulde redskaber til at udleve de temaer, der er indkodet i registreringsdatoen.

Når du på denne måde samarbejder med energierne, opnår du og din virksomhed det størst mulige flow og samtidig de færrest mulige blokeringer og forhindringer på vejen.

numerologi med undernumeroskoper

{

Hvis du er nystartet virksomhedsejer og endnu ikke har en registreringsdato, så udvælger vi den superdato, der vil støtte din virksomhed bedst – og skabe størst muligt flow OG succes!

Der vil altid være både store potentialer og udfordringer i registreringsdatoens essens, og i langt de fleste tilfælde vil indsigterne i essensen hjælpe dig med at udnytte virksomhedens ressourcer på bedste vis. 

I nogle tilfælde kan energierne dog være så modarbejdende i forhold til dine visioner, at en ændring af registreringsdatoen må overvejes. Dette kræver nogle praktiske foranstaltninger, hvilket vi kommer nærmere ind på ved behov.  

Jeg fik for nogle mdr. siden hjælp til at få balance i mit firmas navne vibration ved hjælp af business numerologien.

Det var lidt vildt, for på den dag hvor jeg skiftede til det nye navn, gik min tlf amok, og der var for vildt gang i salget på min website.

Jeg havde indtil da haft sådan en lidt “hmm, mon det virkelig har så stor virkning”-tanke, men den forsvandt!

Nu er der gået et par mdr., og min biz trives stille og rolig. Det føles langt mindre knoklende at øge omsætning og skabe kundeflow, i forhold til før.

Så jeg kan helt klart anbefale Johannah som numerolog. Hun er super skøn og nem at samarbejde med. Hele processen var så fin og nem.

Nicole Albæk

Virksomhedsnavnet

Din virksomhed udsender de numerologiske vibrationer, der udspringer fra energierne i dens navne og samspillet imellem dem. Virksomhedsnumeroskopet er et billede på de ressourcer og styrker, som virksomheden har til rådighed.

Navnevibrationerne fortæller samtidig, hvilke ressourcer virksomheden er udstyret med i forhold til at håndtere, udleve og udnytte udfordringerne og potentialerne fra temaet i registreringsdatoen.

Energierne er også afgørende for, hvordan din virksomhed opfattes ud ad til blandt dine kunder, samarbejdspartnere, ansatte m.m., samt hvor stærkt virksomheden står i sig selv.

Det har derfor stor betydning for din virksomheds flow og omdømme, at navnet som helhed udsender de mest optimale vibrationer, så du kan tiltrække de “rigtige” kunder og få succes med det, du brænder for at beskæftige dig med.

{

Alle virksomhedsnavne udregnes med baggrund i de allerbedste undernumeroskoper, så du får et navn, der energimæssigt er harmonisk hele vejen igennem og dermed støtter din virksomhed bedst muligt!

Sådan skaber du større flow og vækst i din virksomhed

 

Allerede ved hjælp af forståelsen for de potentialer og udfordringer, der ligger i din virksomheds essens, kan du opnå større succes med at forvalte din forretning og opleve flow fremfor stagnation.

Forståelsen for essensen er derfor den første forudsætning, når du gerne vil løfte din virksomhed til et højere niveau.

Dernæst kommer vigtigheden af, at virksomhedens navne støtter op om denne essens og SAMTIDIG er et godt match til dine visioner for virksomheden og dens drift.

{

Der er ikke tale om et quick fix, men en værdifuld kombination af indsigter og harmoniske vibrationer. Og i samarbejde med din egen indsats og mindset vil disse vibrationer på sigt løfte din virksomhed til et højere og mere tilfredsstillende niveau

– ikke mindst på bundlinjen!

Jeg kastede mig ud i at investere i et numerologisk navn til min virksomhed, fordi jeg efter en samtale med Johannah indså, at jeg på det energetiske plan havde alt at vinde og intet at tabe.

Energien i mit daværende registrerede firmanavn var egentlig okay, men den var alligevel alt for skrøbelig for mig, for mit
virke og mit helbred.

Og det dur jo slet ikke i længden for mig, da jeg arbejder med mennesker, med lys og med energier, og Johannah kunne med sit numerologisk arbejde give mig den beskyttelse – kort fortalt.

Jeg fik samtidig lagt energi ind til et sundere foretningsgrundlag, hvor dét at give og få altid er en vanskelig balancegang for os behandlere.

Det nye navn betyder at jeg fremover har energetisk hjælp og beskyttelse til at arbejde med hjertet, i nuet, og i bedre forretningsmæssig balance – til gavn for mig og mine klienter på alle plan.

Jeg vil kunne skabe vækst i mig.

Jeg er i dag ikke i tvivl om, at jeg har gjort det bedste for mig selv og med en dygtig numerolog, Johannah.
Johannah er en god lytter, og hun har en sjælden evne til at se præcis dét, som er godt for den enkelte.

Charlotte Fløe

Brightness Allover Symbolizing Fairy

Vil du have mere indsigt i hvad business numerologien kan gøre
for dig og din virksomhed?

Bestil e-bogen, der beskriver din virksomheds grundvibration og dens potentialer og udfordringer – og modtag samtidig mit numerologiske nyhedsbrev for iværksættere.

find svar i navneberegner
E-bog Business numerologi navneberegner

Kom og vær med i min numerologi gruppe, hvor jeg deler ud af min numerologi viden, og du får dybere indsigt i numerologiens spændende verden.

Pil - Higher Vibrations
Gruppe personlig numerologi